TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich powrót do telforceone.pl

Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji Inwestorskich
Pokaż adres e-mail

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami, raportami i informacjami finansowymi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zamiarze wykorzystania kapitału docelowego Spółki do zapewnienia Spółce w czwartym kwartale 2016 r. środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 3 300 000 PLN, środki te wspomogą dalszy rozwój Spółki. Zamiarem Zarządu jest zaoferowanie inwestorom, w drodze subskrypcji prywatnej, nowych akcji Spółki po cenie emisyjnej nie wyższej niż 1,50 PLN za jedną akcję. Zarząd dokona emisji akcji z kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki na wyłączenie prawa poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. O podjęciu kolejnych działań korporacyjnych niezbędnych do realizacji niniejszego zamiaru, w tym o fakcie emisji nowych akcji Spółki z wykorzystaniem kapitału docelowego Spółki, Zarząd poinformuje w drodze odrębnych raportów bieżących.