TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich back to telforceone.pl

Contact for investors
Dział Relacji Inwestorskich
Show e-mail

Szanowni Państwo,
w związku z trwającym procesem delistingu spółki TelForceOne S.A., wkrótce zmieni się sytuacja akcjonariuszy spółki. W momencie wycofania akcji z obrotu publicznego, odzyskanie kapitału ulokowanego w akcjach naszej spółki będzie możliwe jedynie poza rynkiem regulowanym.
Efektem trwającego procesu będzie zakończenie notowań akcji spółki TelForceOne S.A. na rynku regulowanym GPW oraz przywrócenie akcjom formy dokumentu. Szczegółowe informacje na temat ostatniego dnia notowań zostaną opublikowane raportem bieżącym.

Informacje o wejściu w ostatni etap procesu delistingu zostały przekazane odrębnym pismem do wszystkich Domów Maklerskich i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, z prośbą o przekazanie ich inwestorom.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z działem relacji Inwestorskich oraz proponujemy zapoznanie się z opiniami ekspertów, dotyczącymi delistingu spółek giełdowych: