TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich back to telforceone.pl

Contact for investors
Dział Relacji Inwestorskich
Show e-mail

Grupa Kapitałowa TelForceOne
Siedziba:
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
tel. +48 71 327 20 00
fax. +48 71 327 20 09
info@telforceone.com
KRS 0000232137, Sąd Rejonowy dla W-w – Fabryczna we Wrocławiu,
VI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wysokość kapitału zakładowego:
8 195 848 zł