TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich powrót do telforceone.pl

Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji Inwestorskich
Pokaż adres e-mail

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami, raportami i informacjami finansowymi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • 1. W sprawozdaniu jest mowa o odpisach na nieruchomosci 6 mln ale w pozostalych kosztach operacyjnych aktualizcja wyceny jest tylk na 3 mln, czy reszta odpisu jest w innej pozycji?

  Zgodnie z tym co zostało zawarte w treści raportu rocznego za rok 2015 dokonany na zlecenie Emitenta wskazuje na utratę bilansową wartości środka trwałego dotyczącego gruntu w kwocie brutto 5 997 512,87 PLN. Odpis ten został ujęty w księgach w pozostałych kosztach operacyjnych w wysokość 3 210 510,00 PLN (nota nr 2 sprawozdania jednostkowego), natomiast pozostała wartość 2 787 002,87 została ujęta w bilansie jako obciążenie kapitału z aktualizacji wyceny, który został utworzony na tą nieruchomość w latach wcześniejszych.

 • 2. Czy spółka planuje ekspansję produktową na rynki zagraniczne?

  Spółka systematycznie rozszerza zakres rynków zbytu. Produkty TelForceOne eksportowane są łącznie do ponad 30 krajów w Europie i na świecie. Do najważniejszych rynków zbytu Grupy Kapitałowej należą: Czechy, Słowacja, Niemcy, Francja, Włochy, Litwa, Bułgaria, Rumunia, Słowenia oraz Węgry.
  Udział eksportu stanowi blisko ok. 50% ogółu skonsolidowanych przychodów. W roku 2013 spółka zwiększyła zatrudnienie w ramach zespołu sprzedażowego ds. eksportu oraz podjęła zintensyfikowane działania nastawione na pozyskiwanie do współpracy nowych klientów z rejonu Unii Europejskiej w ramach wszystkich kategorii produktowych.
  Grupa TelForceOne od lat bierze udział w najważniejszych wydarzeniach branżowych, zarówno w Polsce jak i za granicą, a rok 2015 będzie cechował się jeszcze większą aktywnością Grupy niż dotychczas. Udział w targach branżowych stanowi bowiem ważny punkt w obszarze promocji i budowania relacji z partnerami biznesowymi.

 • 3. Jak wygląda polityka dywidendowa TelForceOne?

  Intencją Zarządu jest, żeby spółka TelForceOne była spółką dywidendową. W 2014 roku TelForceOne wypłaciło dywidendę w wysokości 819.584,80 zł, czyli niemal 20% wypracowanego skonsolidowanego zysku netto, co stanowiło 0,10 zł na jedną akcję.

 • 4. Do jakich indeksów giełdowych jest zakwalifikowana spółka?

  TelForceOne jest zakwalifikowana do indeksów WIG oraz WIG-Poland.

 • 5. Kto jest znaczącym akcjonariuszem TelForceOne?

  Głównym akcjonariuszem TelForceOne jest Sebastian Sawicki posiadający wraz z podmiotem powiązanym ponad 51,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu TelForceOne.
  Sebastian Sawicki posiada bezpośrednio 6,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz pośrednio, poprzez podmiot KAPS Investment Sp. z o.o., 44,9 % głosów na Walnym Zgromadzeniu TelForceOne.

 • 6. Jakie podmioty wchodzą w skład Grupy Kapitałowej TelForceOne?

  W skład Grupy Kapitałowej TelForceOne wchodzi siedem spółek zależnych:
  R2 Invest Sp. z o.o.
  Telcon Sp. z o.o.
  RED DOG Sp. z o.o.
  MyPhone Sp. z o.o.
  Teletorium Sp. z o.o.
  CPA Czechy S.r.o.
  CPA Slovakia S. r.o.

 • 7. W jaki sposób można spotkać się z Zarządem TelForceOne?

  Przedstawiciele Zarządu TelForceOne systematycznie biorą udział w organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidulanych konferencji WallStreet. Ponadto TelForceOne organizuje czaty inwestorskie, podczas których można zadać pytania nie tylko przedstawicielowi Zarządu TelForceOne, ale także przedstawicielom kluczowych spółek zależnych.
  Relacje z dotychczas przeprowadzonych czatów znajdą Państwo tutaj. Zapraszamy do bieżącego śledzenia Kalendarium oraz zakładki Aktualności, gdzie znajdują się informacje dot. najbliższych możliwych spotkań z Zarządem TelForceOne.

 • 8. Kiedy spółka opublikuje raporty okresowe?

  TelForceOne w roku 2015 opublikuje raporty okresowe w następujących terminach:
  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 r.: 23.03.2015
  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.: 15.05.2015
  Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r.: 31.08.2015
  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.: 16.11.2015