TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich powrót do telforceone.pl

Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji Inwestorskich
Pokaż adres e-mail

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami, raportami i informacjami finansowymi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Poniżej znajdą Państwo kilka artykułów, dotyczących sytuacji akcjonariuszy posiadających akcje spółek wycofanych z obrotu.

„Co, jeżeli nie sprzedam swoich akcji w wezwaniu?

Z takiej sytuacji istnieją dwa wyjścia. Jeżeli główny akcjonariusz nie podejmie odpowiednich kroków, po zniesieniu dematerializacji akcji zostaniemy z trudno zbywalnymi papierami. Od tego momentu sami będziemy musieli szukać chętnych na ich kupno, co nie jest najlepszym wyjściem, o ile nie jesteśmy sentymentalnie związani z posiadanymi akcjami.
Z drugiej strony, większościowy akcjonariusz posiadający co najmniej 90% pakiet akcji ma prawo w ciągu 3 miesięcy od jego osiągnięcia do skorzystania z przymusowego wykupu, czyli zażądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedania swoich akcji, do czego, w takiej sytuacji, są prawnie zobowiązani.”


autor: Robert Richter
http://blog.squaber.com/2015/08/wycofanie-akcji-z-obrotu/

„Akcje dopuszczone do obrotu giełdowego cechują się dość dużą płynnością, a inwestorzy mogą równie łatwo je nabyć jak i zbyć. Problemy z obrotem akcjami spółek publicznych rozpoczynają się z chwilą, kiedy zostaną wycofane z obrotu giełdowego.„

„Procedura wezwania służy przede wszystkim zapewnieniu należytej ochrony akcjonariuszom mniejszościowym i umożliwieniu im sprzedaży akcji, zanim stanie się to znacznie utrudnione.”

„W każdym przypadku wycofanie akcji z obrotu giełdowego ma negatywny wpływ na ich płynność i możliwość szybkiej sprzedaży.”


autor: Jarosław Dzierżanowski
http://www.parkiet.com/artykul/1208950.html/

„Delisting wywiera jednak niebagatelny wpływ na płynność obrotu posiadanymi akcjami, co z ekonomicznego punktu widzenia stanowi najważniejszy przymiot akcji zdematerializowanych.”


Squeeze out czy delisting? A może jedno i drugie?
autor: Radosław L. Kwaśnicki
http://www.kwasnicki.com.pl/squeeze-czy-delisting-moze-jedno-drugie/

„Drugi scenariusz to natomiast dalsze trzymanie akcji spółki, która przestaje być notowana na giełdzie. Przede wszystkim oznacza to utrudnioną możliwość sprzedaży takich instrumentów – od tej pory samodzielnie trzeba szukać ewentualnych nabywców. Nie mniej ważny jest też fakt, że spółka przestaje podlegać wielu obowiązkom informacyjnym – nie publikuje raportów bieżących i okresowych, nie przekazuje informacji poufnych.”


autor: Paweł Juszczak
http://www.sii.org.pl/8157/aktualnosci/felietony/dominujacy-akcjonariusz-chce-wycofac-akcje-z-gieldy-co-robic.html

powrót