TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich powrót do telforceone.pl

Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji Inwestorskich
Pokaż adres e-mail

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami, raportami i informacjami finansowymi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE – zobacz

Skonsolidowane wyniki roczne

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 270 642 290 110 155 688 121 314 113 872 112 863
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 67 854 63 081 45 200 32 628 34 610 38 780
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 364 10 957 9 638 5 257 4 530 8 065
EBITDA 6 969 13 216 11 467 6 851 6 145 9 996
Zysk (strata) brutto 774 7 246 4 389 1 858 471 4 374
Zysk (strata) netto 74 6 457 4 201 1 242 519 3 911
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 447 -27 380 11 815 5 792 7 287 4 033
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 813 -2 245 -1 834 67 134 2 811
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 233 27 413 -5 983 -6 707 -8 495 -6 427
Przepływy pieniężne netto razem 2 401 - 2 212 3 998 -848 -1 074 418
Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010
Aktywa razem 189 928 188 145 152 473 139 347 139 926 140 877
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 249 2 848 5 060 1 062 1 910 2 984
Zobowiązania długoterminowe 21 508 23 775 20 110 20 492 23 325 23 932
Zobowiązania krótkoterminowe 91 224 83 958 53 178 43 374 42 025 42 308
Zobowiązania razem 112 732 107 733 73 288 63 866 65 349 67 091
Kapitał własny 77 196 80 412 79 185 75 481 74 577 73 700
Kapitał zakładowy 8 196 8 196 8 196 8 196 8 065 8 065
Liczba akcji (szt.) 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 065 348 8 065 348