TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich powrót do telforceone.pl

Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji Inwestorskich
Pokaż adres e-mail

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami, raportami i informacjami finansowymi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zarząd TelForceOne S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2016 roku otrzymał w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informację o nabyciu, przez Pana Adama Kowalskiego:
– w dniu 15 maja 2015 roku 100 sztuk akcji po cenie – 4,50 zł za jedna akcję;
– w dniu 15 maja 2015 roku 200 sztuk akcji po cenie – 4,59 zł za jedna akcję;
Wartości transakcji nie przekroczyły w 2015 r. równowartości 5 tys. euro.
Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na rynku regulowanym w sesji zwykłej. Osoba zawiadamiająca jest zobowiązana do przekazania informacji w/w z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.