TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich powrót do telforceone.pl

Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji Inwestorskich
Pokaż adres e-mail

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami, raportami i informacjami finansowymi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zarząd spółki TelForceOne S.A., (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

Raporty okresowe za 2015 rok:
– Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2015 rok : 21 marca 2016 roku,
– Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2015 rok : 21 marca 2016 roku,

Raporty okresowe za 2016 rok:
– Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku: 16 maja 2016 roku,
– Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku: 31 sierpień 2016 roku,
– Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 roku: 14 listopada 2016 roku.

Jednocześnie Zarząd TelForceOne S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 rok i II kwartał 2016 roku.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 ww. Rozporządzenia, Zarząd TelForceOne S.A. informuje, iż będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki oraz skonsolidowany raport półroczny zawierające skrócone półroczne sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.