TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich powrót do telforceone.pl

Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji Inwestorskich
Pokaż adres e-mail

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami, raportami i informacjami finansowymi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki TelForceOne S.A., (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

Raporty okresowe za 2016 rok:
– Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2016 rok: 28 kwietnia 2017 roku,
– Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2016 rok: 28 kwietnia 2017 roku,

Raporty okresowe za 2017 rok:
– Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 roku: 30 maja 2017 roku,
– Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku: 30 września 2017 roku,
– Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku: 29 listopada 2017 roku,

Jednocześnie Zarząd TelForceOne S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 ww. Rozporządzenia, Zarząd TelForceOne S.A. informuje, iż będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki oraz skonsolidowany raport półroczny zawierające skrócone półroczne sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim