TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich powrót do telforceone.pl

Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji Inwestorskich
Pokaż adres e-mail

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami, raportami i informacjami finansowymi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wybierz rok

I kwartał

  • pobierz Skrócony skonsolidowany raport kwartalny Grupy TelForceOne za 1Q 2016

Półroczny

  • pobierz Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  • pobierz Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
  • pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy Kapitałowej Emitenta TelForceOne
  • pobierz Oświadczenia członków Zarządu w sprawie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  • pobierz Śródroczny Skrócony raport półroczny TelForceOne
  • pobierz Śródroczny Skrócony skonsolidowany raport półroczny Grupy TelForceOne

III kwartał

  • pobierz Skrócony skonsolidowany raport kwartalny Grupy TelForceOne za 3Q 2016