TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich powrót do telforceone.pl

Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji Inwestorskich
Pokaż adres e-mail

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami, raportami i informacjami finansowymi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akcjonariat

  • 98,78%

  • 1,22%

Akcjonariusze TelForceOne
*podmiot kontrolowany przez Sebastiana Sawickiego

Akcjonariusz Liczba akcji
Liczba głosów na
Walnym Zgromadzeniu
Udział w kapitale zakładowym
Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu
KAPS Investment Sp. z o.o. 8 095 848 98,78%
Sebastian Sawicki 100 000 1,22%
Razem 8 195 848 100%
Kapitał spółki
Wysokość kapitału zakładowego 8 195 848 zł
Liczba akcji wszystkich emisji 8 195 848 zł
Liczba głosów z akcji WZ 8 195 848 zł
Wartość nominalna jednej akcji 1 zł
Struktura kapitału
Liczba akcji na okaziciela serii A 5 000 000
Liczba akcji na okaziciela serii B 2 500 000
Liczba akcji na okaziciela serii C 172 640
Liczba akcji na okaziciela serii D 73 208
Liczba akcji na okaziciela serii E 450 000