TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich powrót do telforceone.pl

Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji Inwestorskich
Pokaż adres e-mail

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami, raportami i informacjami finansowymi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji dla akcjonariuszy. Publikowany jest tylko i wyłącznie w celu ułatwienia inwestorom dostępu do informacji. Niniejsze dokument nie powinien być uznawany za rekomendację ani za prognozę ani ze strony Wzywającego, ani Podmiotu Pośredniczącego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestorów podjęte na podstawie tych informacji.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Wezwania jest treść publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TelForceOne S.A. („Wezwanie”) opublikowana w dniu 17 maja 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami, z zastrzeżeniem jego ewentualnych późniejszych zmian, które zostaną opublikowane w takim samym trybie. Niniejszy dokument pełni jedynie funkcję informacyjną, a w razie jego sprzeczności z treścią Wezwania pierwszeństwo mają zapisy przewidziane w treści Wezwania.
Wezwanie zostało opublikowane i jest dostępne również na stronie internetowej Spółki (www.telforceone.pl) oraz na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego (www.trigon.pl).